Tri ân TNS John McCain và văn nghệ đấu tranh với Ns Việt Khang

Trong chuyến đi Arizona hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Ba vừa qua để cảm ơn đồng hương và Thượng Nghị Sĩ John McCain đã vận động và can thiệp cho mình được tự do, nhạc sĩ Việt Khang đã được đồng hương đón chào rất nồng nhiệt.

Và để tiếp tục công việc này, trong những ngày tới, nhạc sĩ Việt Khang sẽ đến nhiều cộng đồng Việt Nam tại Mỹ và một số quốc gia trên thế giới để nói lời cảm ơn tự đáy lòng anh.