Tri ân thương phế binh VNCH tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Điều hạnh phúc mà các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa muốn chia sẻ trong clip, đó là việc các ông được đón tiếp với sự tôn trọng như những người con đã để lại một phần thân thể mình để gìn giữ sự tự do cho người dân miền Nam Việt Nam. 41 năm hậu chiến, nhà cầm quyền đến từ miền Bắc cộng sản đã trả thù những người lính Việt Nam Cộng Hòa bằng ngục tù và chèn ép, đẩy người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cùng gia đình họ ra bên lề cuộc sống bằng đủ mọi thủ đoạn, từ tờ hộ khẩu, cho đến chà đạp các quyền của một con người. Nhưng ở đâu đó trong xã hội này, cũng còn những người luôn nhớ và giữ lòng tri ân đối với các ông.