Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Tri ân những tấm lòng hướng về Texas

Tri ân những tấm lòng hướng về Texas

Ngày 5/9 vừa qua, Đài Truyền Hình SBTN đã tổ chức một chương trình gây quỹ mang tên “Chia Sẻ Niềm Đau” để giúp đỡ những nạn nhân của cơn bão Harvey tại Houston,Texas. Cho đến hôm nay, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều đồng hương gọi vào đài để đóng góp. Xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh cũng như những chia sẻ của một số thiện nguyện viên.

(299)