04/07/2015 | 0

Tri ân chính phủ Hoa Kỳ và những ân nhân của chương trình

Chương trình NGỌC TRONG TIM kỳ này nghệ sĩ Thành Lễ, Thanh Hà, Thanh Hằng và những người khuyết tật sẽ gửi những lời chúc tốt đẹp đến với đất nước Hoa Kỳ và những ân nhân của Ngọc Trong Tim nhân ngày lễ độc lập 04/07/15. Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho họ có được những quyền lợi bình dân như người công dân bình thường, cho các trẻ em khuyết tật có điều kiện đến trường, được giúp đỡ về tinh thần và vật chất. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.