Tri Ân Chiến Sĩ VNCH Trong Ngày “Giỗ Lính” Tại Pháp

Ngày 2/11 tại Pháp là ngày tưởng niệm vong linh những người đã khuất. Hàng năm, cũng vào ngày này, các cựu quân nhân Nhảy dù VNCH tại Pháp tổ chức ngày “Giỗ Lính” để cầu nguyện cho các binh lính VNCH đã bỏ thân nơi đất khách quê người. Phóng viên Tường An gửi về bài tường trình sau đây