29/08/2016 | 1

Trẻ không chích ngừa tăng 12% trong 7 năm

Trẻ không chích ngừa tăng 12% trong 7 năm

Dallas, Texas. (CBS) – Viện Nhi đồng Hoa Kỳ vừa công bố một phúc trình cho thấy, các bậc cha mẹ không muốn đưa con đi chích ngừa tăng 12% trong vòng 7 năm, từ 2006 đến 2013.

Phúc trình nghiên cứu này nói rằng, các bậc cha mẹ thường trì hoãn hoặc không đưa con đi chích ngừa vì cho rằng điều đó không cần thiết. Lý do khiến ngày càng có thêm nhiều bậc cha mẹ không muốn đưa con em đi chích ngừa có thể vì các loại bệnh dịch ngày càng trở nên hiếm xuất hiện hiện nay, và ý thức của công chúng về dịch bệnh đang nhạt phai dần. Hiệp hội các bác sĩ nhi đồng Hoa Kỳ hôm nay phát hành một thông báo cho rằng, các bậc cha mẹ tiếp tục không chịu đưa con em đi chích ngừa sẽ bị loại ra khỏi các chương trình săn sóc y tế của họ.

Theo các thành viên của tổ chức bác sĩ nhi khoa lớn nhất Hoa Kỳ, năm ngoái có đến 87% bác sĩ nhi khoa phải đối phó với sự thách thức của các bậc cha mẹ không chịu đưa con đi chích ngừa, trong khi năm 2006 tỉ lệ này là 75%. Năm 2013, khoảng 12% bác sĩ nhi khoa yêu cầu các cha mẹ chịu khó đi tìm thầy thuốc khác nếu họ không muốn đưa con em đi chích ngừa, trong khi vào năm 2006, tỉ lệ này chỉ có 6%. (Song Châu)