28/07/2014 | 2

Trẻ em nhập cư lậu được đưa đến căn cứ không quân Maxwell, Alabama

Trẻ em nhập cư lậu được đưa đến căn cứ không quân Maxwell, Alabama

Montgomery, Alabama. (CBS) – Hiện nay có khoảng 5 ngàn trẻ em nhập cư lậu không có nhà ở, và việc này đang là mối quan tâm của cả nước.

Căn cứ không quân Maxwell, tiểu bang Alabama, là một trong những cơ sở có tên trong danh sách sẽ cung cấp nhà ở cho một số đứa trẻ này. Quyết định này của liên bang nhận được cả sự ủng hộ lẫn sự phản đối.

Bà Cordelia Simmons nói người dân đóng tiền thuế cho những chương trình còn tồi tệ hơn. Vì đây là chương trình có liên quan đến trẻ em nên bà cảm thấy không có vấn đề gì.

Drena Cheese nói đây là ý kiến hay vì mọi người cần có một chỗ ở. Mary Rogers nghĩ bọn trẻ con đang cần có sự giúp đỡ và đó là điều tốt.

Tuy nhiên, số người chống đối cũng mạnh mẽ, trong đó có Jeremy Ingram. Ông nghĩ liên bang không nên đưa bọn trẻ đến Alabama. Tiểu bang này còn nhiều người cần giúp đỡ.

Ông nghĩ tiểu bang nên lo cho người dân của họ trước khi lo cho người nhập cư lậu từ nước khác đến. Phillip Amerson đề nghị Thống Đốc Robert Bentley và chỉ huy căn cứ không quân Maxwell nên kết hợp hành động, đưa tất cả người nhập cư lậu lên chiếc C-130 và gởi trả họ về nước của họ.

Điều đó ít tốn tiền hơn tiểu bang phải chi tiền thuế của người dân để chăm lo người nhập cư suốt đời. (B. Nga)