06/01/2016 | 0

Trẻ em học về an toàn trên mạng xã hội

Trẻ em học về an toàn trên mạng xã hội

Sacramento, California. (CBS) — Trẻ em ngày nay phải đương đầu với nhiều mối đe dọa trong môi trường mạng xã hội, và chúng cần phải biết cách giữ cho mình an toàn.

Một khóa học tương tác độc đáo vừa khai giảng, nhắm vào các đề tài như tin nhắn tình dục, nạn bắt nạt và những kẻ đeo bám trên mạng. Khóa học này do văn phòng biện lý quận hạt Sacramento soạn thảo với sự hỗ trợ của các khu học chính, các sở cảnh sát quận hạt và thành phố. Mục tiêu là giúp các em học sinh hiểu rõ các nguy cơ và mối đe dọa mà các em đang đối đầu nhưng chưa ý thức được. Trong một kịch bản được xem xét tại khóa học, một nữ sinh gửi ảnh khỏa thân cho bạn trai, người bạn trai gửi ảnh cho bạn bè mình, rồi toàn trường đều biết về tấm ảnh. Khóa học cũng thảo luận về nạn bắt nạt trong không gian ảo, khi nghiên cứu câu chuyện của một cậu bé bị bắt nạt rồi sau đó tự tử.

Hiện còn quá sớm để biết kết quả, nhưng các giảng viên hy vọng rằng học sinh sẽ hiểu rõ thêm hậu quả hành động của mình và phát triển được khả năng thông cảm đối với người khác. (Huy Lam)