09/10/2017 | 7

Trẻ em cùng phụ nữ không có ưu tiên một và hai

Ai mới đến Mỹ cũng được cho biết: ưu tiên trong xã hội này được xếp thứ tự như sau: thứ nhất Trẻ Em, thứ nhì Phụ Nữ, thứ ba Chó, cuối cùng Đàn Ông.

Ở Mỹ lâu hơn, bắt đầu nhận thấy thứ tự trên không đúng khi đối đầu văn hóa dùng Súng.

Xét ở hạng ưu tiên số hai: Phụ Nữ.

Tính trong vòng 50 năm, từ 1968, số người chết vì súng tại Hoa Kỳ là khoảng 1 triệu 500 ngàn người, hơn cả con số 1 triệu 200 ngàn thương vong tại tất cả các cuộc chiến tranh trong lịch sử đất nước này.  Thống kê từ tổ chức Every Town For Gun Safety, cho biết, phụ nữ chiếm đa số trong các nạn nhân từ các vụ thảm sát súng ở mức 57%.  Tức là khoảng trên 855 ngàn phụ nữ, cao gấp 14 lần hơn số quân nhân tử trận trong cuộc chiến Việt Nam.   Mặc dù, ngạn ngữ Tây Phương nhắc nhở không được đánh phụ nữ ngay cả bằng một cành hoa, hội súng NRA nhân danh tu chính số 2 cũng luôn luôn nhắc nhở các vị dân cử: Cấm đụng đến quyền xử dụng súng. Súng là bất khả xâm phạm.   Đương nhiên, đúng theo ứng xử truyền thống, cũng như cành hoa, không ai dùng súng đánh phụ nữ.  Chỉ bóp cò.

Xét ở hạng ưu tiên Một: Trẻ Em.

Trong vụ nổ sung tại trường tiểu học Sandy Hook, tiểu bang Connecticut.  Năm 2012, 20 em học sinh tuổi từ 5-10 bị bắn chết bởi tay súng Adam Lanza mang bệnh tâm thần.  Ngày 20/4/1999 tại trường trung học Columbine, tiểu bang Colorado, 12 học sinh tuổi từ 15-18 bị bắn chết bởi 2 tay súng Dylan Klebold, 17 và Eric Harris, 18.  Các cuộc biểu tình, tuần hành kêu gào tăng luật kiểm soát súng sau 2 sự kiện thảm sát súng liên quan đến trẻ em bùng nổ khắp nước Mỹ. Hội súng NRA, nhân danh tu chính số 2, cũng tiếp tục nhắc nhở các vị dân cử: Chớ đụng đến quyền xử dụng súng.  Súng bất khả xâm phạm mặc trẻ con và thiếu niên chết thảm.

Xét đến ưu tiên số Ba: Chó.

Những tay súng máu lạnh, tay súng tâm thần trong những vụ thảm sát súng gây ra tại Hoa Kỳ lại có một điểm chung đặc biệt: yêu Chó.  Vì không con chó nào bị bắn chết trong số 1 triệu 500 ngàn người chết vì thảm sát súng.  Tập quán dùng chó săn của thợ săn đã được cài đặt trong di truyền con người nên Súng không được dùng để thảm sát Chó.

Dưới quyền lực hội súng NRA,  thứ tự ưu tiên thực sự trong xã hội có lẽ là: Thứ Nhất: Súng.  Thứ Nhì: Chó.

Không cần phải xếp hạng Ba.  Vì Trẻ con và Phụ nữ đã bị SÚNG bắn.

Mai Phi Long/SBTN