06/08/2014 | 6

Trẻ di dân lậu giảm mạnh nhờ áp lực với các nước Trung Mỹ

Trẻ di dân lậu giảm mạnh nhờ áp lực với các nước Trung Mỹ

San Antonio, Texas. (CBS) – Số trẻ em vượt biên giới bất hợp pháp để vào Hoa Kỳ đã giảm thấy rõ từ tháng Sáu qua, vì có tin 2,000 em được đưa vào nhà tạm giữ trong vòng một tuần lễ.

Con số này nay là 500 em mỗi ngày. Theo phát ngôn nhân của lực lượng tuần tiễu biên giới, ông Omar Zamora cho hay, có thêm 300 nhân viên an ninh được tăng cường đã được chuyển đến vùng Rio Grande Valley để canh giữ tại tất cả các địa điểm mà di dân lậu có thể từ đó đột nhập vào Mỹ.

Ông Zamora nói rằng áp lực của Hoa Kỳ đã có tác động đối với các chính phủ Trung Mỹ và Mexico. Ông cho rằng chiến dịch vận động nhắm vào các quốc gia quê nhà của trẻ em di dân lậu đã làm giảm rõ rệt số trẻ em nhập cư lậu vào Hoa Kỳ.

Trung tâm Dịch Vụ Pháp Luật và Giáo Dục Di Trú và người tị nạn là một trong những tổ chức giúp đỡ trẻ em không có cha mẹ đi theo trong các chuyến vượt biên đến Hoa Kỳ tại Lackland, cũng xác nhận rằng các con số trẻ nhập cư lậu đã giảm xuống.

Ông Jonathan Ryan, tổng giám đốc điều hành của tổ chức này nói rằng đa số trẻ em rời Texas để đến sống với gia đình ở các tiểu bang khác như Georgia, Alabama, Virginia, New York và Florida. Tuy nhiên, con số trẻ em nhập cư lậu không có cha mẹ đi kèm hiện nay vẫn còn đến 100 trẻ, và đó vẫn là con số phải đối phó của viên chức thẩm quyền tại địa phương.

Trong khi đó thì Bộ Dịch Vụ Nhân Đạo và Y Tế hy vọng sẽ kết thúc đợt hoạt động tại Fort Sill ở Oklahoma vào ngày 8 tháng 8 tới đây. Cũng như tại căn cứ San Antonio-Lackland và căn cứ Hải Quân thành phố Ventura ở California, bộ này hy vọng sẽ chấm dứt sự can dự của mình trong vòng từ 2 đến 8 tuần lễ tới.

Bộ Dịch Vụ Nhân Đạo và Y Tế cũng nói có thể mở lại 3 nhà trú ẩn mà không có trẻ em không có cha mẹ đi kèm tại vùng biên giới. (S. Châu)