20/04/2018 | 0

Trâu bò ra đồng phải đóng thuế gặm cỏ ở Thanh Hóa

Trâu bò ra đồng phải đóng thuế gặm cỏ ở Thanh Hóa

Ảnh: Thanh Niên

Trong bối cảnh nhà cầm quyền CSVN trung ương đang nỗ lực tìm thêm cách để đánh thuế dân chúng, tại tỉnh Thanh Hóa, người dân một xã lâu nay bất mãn vì phải nộp lệ phí chỉ để đưa trâu bò ra đồng ăn cỏ.

Chuyện xảy ra tại xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa. Theo người dân địa phương, từ năm 2017 hợp tác xã dịch vụ Minh Anh đề ra nhiều khoản lệ phí vô lý, trong đó có khoản “phí đồng cỏ” là 100,000 đồng một năm cho mỗi con trâu bò được chăn thả ngoài đồng. Mức lệ phí tăng theo số trâu bò mà mỗi gia đình đang có. Một gia đình có từ 1 tới 3 con trâu bò phải nộp 300,000 đồng mỗi năm, từ 4 tới 5 con nộp 500,000 đồng, và từ 10 con trở lên phải nộp 2 triệu đồng mỗi năm, gọi là “tiền thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm”.

Không chỉ thu “phí đồng cỏ” đối với trâu bò, hợp tác xã Minh Anh còn thu tiền thế chấp máy cày, máy lồng, máy gặt của người dân, mỗi máy 5 triệu đồng một năm. Ngoài ra, những gia đình có máy gặt đi gặt lúa thuê cho người khác cũng phải trích lại từ 10,000 tới 20,000 đồng một sào cho hợp tác xã.

Giám đốc hợp tác xã Minh Anh là ông Dương Đình Minh, người cũng đang giữ chức phó trưởng công an xã Thiệu Dương. Ông Minh nói các loại lệ phí và tiền thế chấp này đều là “trên tinh thần tự nguyện đóng góp”, dựa vào cái gọi là “Quy ước đồng điền” của làng xưa nay.

Huy Lam / SBTN