Trao thưởng cho 4 thanh niên hoạt động nhân quyền tích cực năm 2016

Tối ngày 26/12/2016, khoảng hơn 100 người hoạt động ở Sài Gòn có mặt tại buổi trao quà cho 4 bạn trẻ đã có nhiều hoạt động tích cực vào phong trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2016. Những người nhận giải thưởng gồm Nguyễn Phương, Nguyễn Peng, Minh Thắng, và Nguyễn Nữ Phương Dung. Kết quả này do nhiều người hoạt động ở Sài Gòn bình chọn. Bốn bạn này tuy nhận thức về tình hình chính trị, xã hội bằng nhiều cách khác nhau nhưng hiện đang cùng lên tiếng, cùng đấu tranh vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.