30/12/2015 | 2

Tranh vẽ xuất hiện khi mưa xuống

Tranh vẽ xuất hiện khi mưa xuống

Seattle, Washington. (CBS) — Mọi người đều biết thành phố Seattle có mưa nhiều, nhất là vào thời gian này trong năm.

Giờ đây một vài doanh nhân đang bảo đảm là mỗi một cơn mưa sẽ mang tới một niềm vui nho nhỏ. Một số người gọi đó là Tranh Vẽ Vô Hình, những người khác gọi là Tranh Do Mưa. Các tên gọi đó đều về cùng một thứ, đó là những hình ảnh dễ thương xuất hiện cứ như nhờ một phép màu, nhưng mặt đường phải ướt thì tranh vẽ mới hiện ra. Peregrine Church là người đứng đằng sau các tác phẩm này. Anh tự xem mình một phần là kỹ sư, một phần là nhà sáng chế, nhưng chủ yếu là một họa sĩ. Anh đang thực hiện một bản đồ trực tuyến, nơi những người tạo ra họa phẩm mưa có thể gửi mẫu vẽ về cho anh, cho biết nơi địa điểm có bức tranh, rồi anh sẽ đặt nó lên bản đồ để mọi người trên khắp thế giới có thể tự mình tìm xem những họa phẩm mưa gần chỗ họ.

Trên thế giới hiện có khoảng 30 họa phẩm mưa. Cũng như thời tiết, chúng chỉ tạm thời hiện hữu, chừng một hai tháng mà thôi. (Huy Lam)