28/02/2015 | 3

Tranh Picasso vào Mỹ như đồ thủ công $37

Tranh Picasso vào Mỹ như đồ thủ công $37

New York City, New York. (Reuters) — Một bức tranh lập thể của nhà danh họa Pablo Picasso bị đánh cắp vào năm 2001, mới đây xuất hiện trở lại trong một tình huống kỳ lạ.

Giới chức Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết, họ đã chặn bức tranh đang trên đường được công ty Federal Express vận chuyển vào Hoa Kỳ như là một tác phẩm nghệ thuật thủ công trị giá 30 Euro. Một đơn khiếu nại dân sự được đệ trình vào ngày Thứ Năm 26 tháng 2 tại một tòa án liên bang ở Brooklyn, New York để chuẩn bị cho hồi hương bức tranh lập thể có từ một thế kỷ nay. Bức tranh sơn dầu La Coiffeuse [coáp-phơz], tức Thợ Làm Tóc, được nhà danh họa vẽ năm 1911, có kích thước 33 cm nhân 46 cm. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, cơ quan đã đệ đơn khiếu nại, cho biết bức tranh thuộc sở hữu của chính phủ Pháp. Viện Bảo Tàng Quốc Gia Nghệ Thuật Hiện Đại ở Paris đã thông báo bức tranh đánh cắp từ một nhà kho ở Paris. Bức tranh xuất hiện lần cuối trước công chúng ở Munich, Đức, Theo đơn khiếu nại của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, bức tranh không chữ ký được gửi từ Bỉ đến Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 12 năm 2014, và được mô tả sai lạc như là một tác phẩm nghệ thuật thủ công trị giá 30 Euro để làm quà Giáng Sinh.

Đơn khiếu nại nói rõ rằng, bức tranh đã được nhập bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Giá trị thị trường hiện tại của bức La Coiffeuse được ước tính lên tới nhiều triệu Mỹ kim. Chính phủ Hoa Kỳ dự tính sẽ trả lại bức tranh La Coiffeuse cho chính phủ Pháp. (Huy Lam)