12/05/2015 | 0

Tranh Picasso bán giá kỷ lục $179 triệu

Tranh Picasso bán giá kỷ lục $179 triệu

New York, New York. (CBS) — Một bức tranh sơn dầu của Picasso từ năm 1955 đã phá vỡ kỷ lục tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được bán tại một phiên đấu giá, khi giá tiền những người mua tranh nhau trả cho nó tăng vọt lên tới 179.4 triệu Mỹ kim tại nhà Christie hôm Thứ Hai ngày 11 tháng 5.

Nhà đấu giá ban đầu ước lượng bức Những Người Đàn Bà Của Alger (Phiên bản O) sẽ bán được khoảng 140 triệu Mỹ kim, nhưng nhiều người tranh mua qua điện thoại đã nâng giá chót lên tới 160 triệu Mỹ kim. Nhà Christie tính thêm huê hồng 12%, thành 179,365,000 Mỹ kim. Tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất được bán tại một phiên đấu giá là bộ tranh ba bức của Francis Bacon mang tên Ba Nghiên Cứu Về Lucian Freud, bán được 142.4 triệu Mỹ kim cũng tại nhà Christie hồi tháng 11 năm 2013.

Cũng trong cuộc đấu giá hôm Thứ Hai, bức tượng năm 1947 của Giacometti mang tên Người Đàn Ông Chỉ Tay cũng lập kỷ lục cho một tác phẩm điêu khắc khi bán được 141.3 triệu Mỹ kim. Kỷ lục trước đó vào năm 2010 cũng thuộc về một tác phẩm của Giacometti là bức tượng Người Đàn Ông Đi Bộ số 1. Đợt đấu giá mang tên Nhìn Tới Quá Khứ của nhà Christie cũng đã lập kỷ lục về giá bán cho 10 nghệ sĩ, với bộ sưu tập gồm từ Monet cho tới Warhol, mang về tổng cộng 705.9 triệu Mỹ kim, vượt xa ước lượng trước phiên đấu giá là từ 578 đến 668 triệu.

Chỉ có một trong 35 tác phẩm được trưng bày là không bán được. (Huy Lam)