30/12/2014 | 2

Tranh luận về lệnh cấm sử dụng bao nhựa ở California

Tranh luận về lệnh cấm sử dụng bao nhựa ở California

Sacramento, California. (CBS) – Câu hỏi lơ lửng trên đầu người mua sắm California hiện nay là nên sử dụng bao giấy hay bao nhựa.

Kể từ tháng 7 năm nay, ở một số thành phố, khách hàng không còn sự lựa chọn nào cả. Khi tới quầy trả tiền, nhân viên chỉ hỏi một câu là có muốn mua bao giấy không. Khách hàng hoặc trả lời có, hoặc trả lời không, vì cầm sẵn theo bao vải. Dự luật cấm bao nhựa của Thượng Viện bắt đầu có hiệu lực tại một số thành phố từ ngày 1 tháng 7, tuy nhiên liên minh sản xuất bao nhựa cho rằng cử tri cần có cơ hội để lựa chọn cách mang hàng hóa ra xe. Việc sử dụng bao nhựa có thể được kéo dài thêm một thời gian.

Liên minh American Progressive Bag cho biết họ thu thập hơn 800 ngàn chữ ký, so với con số 504,760 cần thiết, để dự luật cấm bao nhựa được đưa ra trưng cầu dân ý. Mark Murray là thành viên của Liên minh, nói bao nhựa được sử dụng khoảng 40 năm nay, và hiện nay độ bền của bao nhựa vẫn được người mua sắm ưa thích.

Theo lý lẽ của Liên minh, việc sử dụng bao nhựa tiết kiệm chi phí cho các chợ hơn bao giấy. Vì chi phí cho bao giấy cao hơn chi phí cho bao nhựa. Nếu có đủ chữ ký hợp lệ, cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2016. Seve Johnson là người thích sử dụng bao nhựa, nói không thích nhìn thấy các nhà sản xuất đốn cây chỉ để chế tạo bao giấy. Khách hàng muốn bảo vệ rừng cây vì rừng cây là lá phổi của trái đất. (Mai Đức)