30/10/2013 | 0

TRANH LUẬN GIỮA CÁC ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CHILE

TRANH LUẬN GIỮA CÁC ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CHILE

Tin Santiago – Đêm qua các ứng cử viên Tổng thống Chile tranh luận lần đầu tiên trong 2 cuộc tranh luận trước khi bầu cử. Theo cơ quan thăm dò CEP, nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngày Chủ Nhật tuần này, cựu Tổng thống Bachelet sẽ nhận 47% số phiếu, trong lúc bà Evelyn Matthei là ứng cử viên của phe hữu nhận được 14% số phiếu và nhà kinh tế Franco Parisi nhận được 10%. Khoảng 25% cử tri cho biết họ sẽ không bỏ phiếu hay có thể không đi bỏ phiếu. Trong số những người chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu có khoảng 54% tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho bà Bachelet.

Kết quả thăm dò cho thấy bà Bachelet có thể thắng cử ngay trong ngày bầu cử 17 tháng 11, không cần phải chạy đua vòng nhì vào tháng 12. Trong cuộc tranh luận, bà Bachelet nói bà ta muốn sống trong một quốc gia tân tiến hơn, công bằng hơn, một quốc gia có thể phát triển và tiến bộ, nhưng tiến bộ cho tất cả mọi người, không phải chỉ dành riêng cho một số người. Chile đã phát triển nhanh trong các năm vừa qua, sự nghèo khó đã giảm, nhưng rẻ quạt lợi tức còn chênh lệch rất cao. Bà Bachelet đã làm Tổng thống Chile từ năm 2006 tới năm 2010 nói bà ta muốn giải quyết tình trạng mất quân bằng quá cao này. Theo kết quả thăm dò của Ipso trong tuần trước, bà Bachelet sẽ nhận được 32% số phiếu, bà Mathei nhận khoảng 20% và ông Parisi nhận khoảng 14%.

Ứng cử viên Evelyn Matthei nói Chile đang phát triển, đang tạo công ăn việc làm, đang tăng lương, cử tri không nên ném bỏ sự tiến triển này. Cựu Tổng thống Bachelet đã vận động với chiến lược đi nhiều nơi trong nước, gặp gỡ, chuyện vãn với người dân, nói chuyện tại các cuộc họp town hall thay vì dùng các cơ quan truyền thông hay vận động qua các cuộc tập trung đông đảo. Chile đã thay đổi luật bầu cử trong năm ngoái, bầu cử không còn cưỡng bách mà cử tri đi bầu cử theo tinh thần tự nguyện.