07/07/2015 | 0

Tranh cãi giữa CSVN và nhà thầu Trung Cộng

Tranh cãi giữa CSVN và nhà thầu Trung Cộng

Ông Châu Hoàng Ngô là phó Tổng giám đốc EPC đã lần đầu tiên đến tham dự cuộc họp này. Mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Cộng sản Việt Nam Nguyễn Hồng Trường đã nêu lên tình trạng thực hiện chậm trễ dự án, nói rằng tiến độ của 12 nhà ga chậm, lắp đường sắt chậm, chậm thanh toán cho các nhà thầu phụ.

Ông Dư Giang là giám đốc điều hành dự án đã nêu ra nhiều lý do làm chậm tiến độ công trình và xin thêm thời gian. Nhưng ông Trường kiên quyết nói rằng ông ta không đồng ý việc EPC tiếp tục xin gia hạn, chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2016 phải hoàn thành công trình. Ông Lê Kim Thành là Tổng Giám đốc ban Quản lý Dự án và ông Dư Giang đã tranh cãi quyết liệt về các tiết mục, sự vi phạm. Sự tranh cãi căng thẳng giữa hai người này đã làm cho ông Trường phải nhiều lần yêu cầu họ ngồi xuống. Khi được yêu cầu phát biểu, ông Châu Hoàng Ngô thừa nhận cách thức quản lý dự án có vấn đề, giải quyết được điều này sẽ làm cho tiến độ nhanh hơn.

Kết luận cuộc họp, Nguyễn Hồng Trường tuyên bố trừ nhà ga Cát Linh và vành đai 3 kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2016, thì toàn bộ 10 nhà ga còn lại phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Về tàu, hợp đồng ký với Tổng cục 6 Trung Cộng mua 13 đoàn tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2015 phải đưa đoàn tàu mẫu qua Việt Nam. Tới ngày 30 tháng 4 năm 2016 phải nhận 12 đoàn, và đoàn tàu thứ 13 thì trễ nhất phải giao vào ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Hồng Tú / SBTN