Trần Huỳnh Duy Thức – Tổ quốc cần anh sống!

Chiều 31/5/2016, ông Huỳnh Kim Báu và luật sư Lê Công Định cùng nhiều người hoạt động đến bệnh viện Nguyễn Trãi, nơi thân phụ của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức điều trị để trao thư của các Nhân sĩ trí thức gửi ông Thức đề nghị ông ngưng tuyệt thực để tiếp tục con đường tranh đấu. Ngày 31/5/2016 là ngày thứ 8 kể từ khi tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đòi trưng cầu dân ý và sự thượng tôn pháp luật. Trang Tin mừng cho người nghèo dẫn một nguồn giấu tên cho hay hiện nay sức khoẻ của ông Thức khá yếu và không thể ngồi dậy được, bác sĩ trại giam phải vào thăm khám thường xuyên.