Trần Huỳnh Duy Thức sẽ dừng tuyệt thực vào ngày thứ 15

TNLT Trần Huỳnh Duy Thức nói với gia đình sẽ dừng tuyệt thực vào ngày 7/6/2016, đánh dấu 15 ngày của cuộc tuyệt thực. Cuộc tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức đầu từ ngày 24/5 gây xúc động mạnh cho dư luận trong và ngoài nước khi ông tuyên bố mình sẽ tuyệt thực đến chết để đòi trưng cầu dân ý quyết định thể chế của đất nước. Tuy vậy, có một số ý kiến không đồng tình và đề nghị ông Thức dừng tuyệt thực để bảo toàn tính mạng cho cuộc tranh đấu còn dài lâu.