Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Trần Huỳnh Duy Thức sẽ dừng tuyệt thực vào ngày thứ 15

Trần Huỳnh Duy Thức sẽ dừng tuyệt thực vào ngày thứ 15

TNLT Trần Huỳnh Duy Thức nói với gia đình sẽ dừng tuyệt thực vào ngày 7/6/2016, đánh dấu 15 ngày của cuộc tuyệt thực. Cuộc tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức đầu từ ngày 24/5 gây xúc động mạnh cho dư luận trong và ngoài nước khi ông tuyên bố mình sẽ tuyệt thực đến chết để đòi trưng cầu dân ý quyết định thể chế của đất nước. Tuy vậy, có một số ý kiến không đồng tình và đề nghị ông Thức dừng tuyệt thực để bảo toàn tính mạng cho cuộc tranh đấu còn dài lâu.

Close