Trận bão tuyết lớn tại Massachusetts

Trận bão tuyết lớn nhất mùa đông năm nay trong vùng đông bắc Hoa Kỳ đang tấn công ào ạt tới tiểu bang Massachusetts làm tê liệt sự di chuyển của các thành phố nằm về phía đông nam. Cảnh báo khẩn cấp đã được ban ra từ văn phòng chính phủ tiểu bang khuyết khích cư dân trong các thành phố bị ảnh hưởng nhiều bởi tuyết nên tránh việc sử dụng xe cộ trên đường phố vào thời điểm này. Trường Giang đã có cơ hội đi cùng anh Bửu Trần, một thanh niên người Mỹ gốc Việt quản lý 18 chiếc xe xúc tuyết cho văn phòng an toàn giao thông đường xá của tiểu bang. Xin mời quý vị cùng the dõi phần phóng sự sau đây.