30/11/2016 | 0

Trận bão tuyết đầu tiên tấn công Dakota

Trận bão tuyết đầu tiên tấn công Dakota

Bismarck, North Dakota. (Reuters) – Trận bão đầu tiên của mùa Đông tấn công Dakota, mang tới tuyết rơi nặng hạt và gió hú từ Black Hills cho tới Bismarck, buộc một đoạn xa lộ 90 bị đóng.

Trận bão cuối tháng 11 đóng lại một tháng ấm bất thường và thời tiết nhẹ tại hầu hết North và South Dakota, hai tiểu bang ở phía bắc miền Trung Tây, thường thấy tuyết rơi vào ngày Tạ Ơn. Một trận bão trước đó tấn công một góc miền Đông Dakota và Tây Minnesota gần hai tuần trước. Tuy nhiên trận bão đó yếu hơn và nhỏ hơn so với trận bão tuyết hôm qua. Khuyến cáo không đi lại được đăng tải tại nhiều nơi cả ở North và South Dakota. Trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Tây Nam South Dakota, quanh Black Hills, nơi điều kiện bão tuyết nghiêm trọng khiến nhà chức trách phải đóng một đoạn dài 45 dặm của xa lộ 90, từ thị trấn Spearfish thành phố Rapid, khu đô thị lớn thứ hai của tiểu bang. Xa lộ sau đó được mở lại từ thành phố Rapid tới Piedmont.

Không có trường hợp thương tích nặng nào được báo cáo. Nhưng điều kiện trở nên nghiêm trọng tới mức hoạt động cào tuyết bị ngưng tại một số nơi. Gió mạnh từ 30 tới 40 dặm một giờ phổ biến tại khu vực, với gió giật từ 50 tới 60 dặm một giờ. Gió lạnh dự trù khiến nhiệt độ có lúc xuống tới 10 độ âm. (Nguyên Trân)