Trại “Ngọn Đuốc Sinh Tồn” tại Úc Châu

Vào 3 ngày 15, 16 và 17/7/2016 Trại “Ngọn Đuốc Sinh Tồn” do Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy gồm có Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Đảng Tân Đại Việt và các thân hữu của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, với sự hỗ trợ của Cộng Đồng Người Tự Do New South Wales và Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do New South Wales, đã diễn ra tại trung tâm sinh hoạt cộng đoàn Công Giáo Sydney thuộc vùng Bringelly với sự tham dự đặc biệt của tiến sĩ Lê Minh Nguyên, đến từ Hoa Kỳ. Tại đây cũng đã diễn ra những cuộc hội thảo về các vấn đề từ cộng đồng người Việt trên đất Úc cũng như những vấn đề của giới trẻ hiện nay tại hải ngoại và trong nước.