Trại hướng đạo Vững Tiến 2015 tại Sydney

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập hướng đạo Việt Nam, trại hè hướng đạo Vững Tiến 2015 đã được tổ chức từ ngày 26 đến 30 tháng 12 năm 2015 tại Glenfield, Sydney – Úc Châu. Đây là lần thứ 2 mà Sydney có dịp tổ chức lại trại hè với nhiều quốc gia tham dự. Mời quý vị cùng theo dõi vài hình ảnh trong phóng sự sau đây được tường trình từ Sydney.