Trại Hướng Đạo Liên Kết 15 với chủ đề “Về Nguồn”

Trại Hướng Đạo Liên Kết 15 với chủ đề “Về Nguồn”

Lễ khai mạc Trại Liên Kết 15.

Khoảng 2,000 đoàn sinh, trưởng hướng đạo và các phụ huynh đã tham gia kỳ trại Liên Kết năm nay. Đây là một kỳ trại truyền thống lớn, được tổ chức hai năm một lần, để các liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ có dịp hội ngộ, cùng nhau vui chơi theo tinh thần hướng đạo. Các liên đoàn có mặt là Hùng Vương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng Giang, Trùng Dương, Quang Trung Ngọc Hồi, Văn Lang, Chí Linh, Trường Sơn, Hoàng Sa, Lam Sơn, Hoa Lư, Lạc Việt, Hướng Việt

Kỳ trại Liên Kết 15 năm nay có chủ đề “Về Nguồn”. Trong diễn văn khai mạc, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến – Uỷ VIên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ- đã nhắc nhở các trại viên rằng chủ đề này cũng là một trong những mục đích quan trọng nhất của phong trào hướng đạo Việt Nam: giữ gìn truyền thống, văn hoá Việt Nam tại hải ngoại. Trưởng Tiến đã nhấn mạnh nhiều lần hai chữ “Việt Nam” trong cụm từ “phong trào hướng đạo Việt Nam”.

Phong trào hướng đạo sử dụng trò chơi làm một phương tiện để giáo dục trẻ em. Cho nên những trò chơi trong trại Liên Kết 15 cũng sẽ là phương tiện để giáo dục các em về các giá trị tốt đẹp của nền văn hoá Việt Nam. Cũng theo tinh thần đó, các tiết mục văn nghệ của hai đêm lửa trại đã lấy chủ đề từ các câu tục ngữ ca dao của Việt Nam, từ đó các em có dịp tìm hiểu thêm cội nguồn Lạc Hồng.

Vai trò quan trọng của phụ huynh một lần nữa được nhắc đến. Trưởng Nguyễn Tấn Tiến đã đề nghị phụ huynh trong ba ngày trại suy nghĩ và trả lời 3 câu hỏi: vì sao chọn hướng đạo Việt Nam là môi trường giáo dục con em mình? Vì sao phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong phong trào hướng đạo Việt Nam? Và phụ huynh phải làm gì để giúp các trưởng để giúp con em mình giữ gìn truyền thống văn hoá Việt Nam? Đây là những vấn đề rất đáng quan tâm cho phong trào hướng đạo Việt Nam tại Mỹ.

Trong những năm gần đây, phong trào hướng đạo Việt Nam được sự tín nhiệm của nhiều phụ huynh gốc Việt, đặc biệt là tại vùng Nam Cali. Số lượng các liên đoàn tăng, và số đoàn sinh cũng tăng liên tục. Tuy nhiên, số lượng trưởng chỉ có giới hạn. Để sinh hoạt của các liên đoàn có chất lượng, cần phải có sự đóng góp công sức của phụ huynh rất nhiều. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều phụ huynh thụ động, chỉ biết đưa con em đến sinh hoạt, mà không tham gia vào các hoạt động của liên đoàn.

Hy vọng những ngày trại vui tươi, thân ái trong tinh thần hướng đạo sẽ là nguồn động lực mới, lôi kéo các phụ huynh tham gia vào các hoạt động của phong trào hướng đạo Việt Nam nhiều hơn nữa, để cùng các trưởng giáo dục con em mình trong lý tưởng về nguồn.

Chiếc cổng trại với nhiều huy hiệu của các liên đoàn tạo thành chữ LK: Liên Kết.

Đoàn Hưng / SBTN