Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Trại hướng đạo Bách Hợp 2017 tại Nam California

Trại hướng đạo Bách Hợp 2017 tại Nam California

Vào sáng thứ Sáu 18/8/2017. Hướng Đạo Trưởng Niên Việt Nam đã tổ chức Trại Bách Hợp 2017 tại công viên thành phố Irvine Nam California với sự tham dự của các đại diện Hướng Đạo Trưởng Niên từ nhiều nơi về tham dự.

(56)