Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Trại huấn luyện truyền thống hướng đạo & văn hoá Việt Nam lần thứ 20

Trại huấn luyện truyền thống hướng đạo & văn hoá Việt Nam lần thứ 20

Vừa qua 4 giờ chiều Thứ Sáu ngày 21 tháng 04 năm 2017 chúng tôi đã đến Trại Huấn Luyện Truyền Thống Hướng Đạo & Văn Hóa Việt Nam lần thứ 20 được Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam với sự cộng tác của Ban Đại Diện Miền Tây Bắc Hoa Kỳ tổ chức vào các ngày từ 21 đến 23 tháng 4 năm 2017 tại Trại Trường Arrowhead Camp thuộc thị trấn Stevenson, Washington cách thành phố Portland 54 dặm về hướng đông.

(127)