03/08/2016 | 0

TPP sẽ bao vây – tấn công Trung Cộng

Hôm thứ Ba ngày 2 tháng 08, 2016, thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore đã đến Hoa Kỳ trong một chuyến viếng thăm có tính cách chiến lược nhằm đẩy mạnh hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP.

TPP là một vũ khí kinh tế chiến lược do Hoa Kỳ chủ trương bao gồm 12 quốc gia trong đó có Việt Nam, nhắm vào việc ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng tại Á Châu. Đối đầu với TPP là hiệp ước mậu dịch RCEP của Trung Cộng bao gồm 16 quốc gia.

Sau hơn hai thập kỷ toàn cầu hóa và ngoại thương tự do, người Mỹ không còn muốn ủng hộ một hiệp ước mậu dịch tư do như TPP, vì lợi tức của giới trung lưu trong thời gian qua ngày càng thu hẹp và giới lao động Hoa Kỳ còn phải cạnh với giá lương thấp trên toàn cầu. Sự bất mãn đó phản ánh qua việc cả hai ứng cử viên tổng thống năm 2016 của đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hoà đều chống lại TPP.

Là một quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa, Trung Cộng lợi dụng sự bất mãn này của dân chúng tại Hoa Kỳ và Liên Âu, chủ trương phá vỡ trật tự kinh tế đã từng giúp nó đưa được 680 triệu người Hoa ra khỏi nghèo đói tính đến năm 2010 và giãm mức nghèo cùng cực từ 84% ở năm 1980 xuống còn 10% hiện nay, để áp đặt một khuôn mẫu kinh tế mới gọi là chủ nghĩa kinh tế nhà nước.

Để chống lại sự bành trướng của Trung Cộng với luật chơi mà họ muốn áp đặt, TPP phải chú trọng nhiều về an sinh của công nhân hơn là chỉ muốn làm hài lòng các nhà đầu tư.

Để cân bằng lợi ích của giới đầu tư và đòi hỏi của giới trung lưu và công nhân, rất có thể là chính quyền Mỹ ở trong nước sẽ đưa ra hàng loạt các chương trình an sinh xã hội, và ở ngoài nước sẽ đẩy mạnh các hiệp ước thương mại để ép Trung Cộng tuân thủ luật chơi kinh tế của mình.