TPP & quyền thành lập công đoàn độc lập

Sau hơn nửa tháng từ ngày hiệp định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương – TPP được thông qua, khi các phóng viên tiếp xúc giới công nhân, họ đều không biết gì về TPP. Họ không quan tâm nhiều vì các doanh nghiệp không phổ biến gì về định chế công đoàn độc lập đến những người công nhân. Qua đài SBTN cô Đỗ Thị Minh Hạnh cũng kêu gọi giới công nhân quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về TPP và định chế công đoàn độc lập để tự bảo vệ và đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình.