11/07/2015 | 0

TP Petal, Mississippi, bỏ phiếu để giữ lá cờ Liên quân

TP Petal, Mississippi, bỏ phiếu để giữ lá cờ Liên quân

Petal, Mississippi.(Reuters) – Trong khi một số thành phố của tiểu bang Mississippi rục rịch hạ lá cờ Liên quân Miền Nam xuống, thì thành phố Petal làm điều ngược lại, họ bỏ phiếu để giữ lá cờ lịch sử luôn tung bay phất phới phía trước tất cả các tòa nhà thành phố.

Hôm thứ Ba, hội đồng bỏ phiếu thống nhất 100% thông qua nghị quyết ủng hộ việc treo cờ tiểu bang tại mọi nơi mà thành phố sở hữu. Thị trưởng Petal ông Hal Marx cho biết lá cờ Liên quân cũng là lá cờ tiểu bang Mississippi, và họ có bổn phận phải treo cờ để tỏ lòng tôn kính. Ông Marx nói thành phố tổ chức bỏ phiếu vì nhận thấy một số thành phố khác muốn dỡ bỏ lá cờ. Đến khi nào tiểu bang Mississippi tuyên bố rằng lá cờ không còn đại diện cho tiểu bang nữa, thành phố sẽ có quyết định khác. Nhưng cho đến lúc đó, lá cờ vẫn hiện diện trước các tòa nhà công cộng của thành phố.

Năm 2001, tiểu bang Mississippi từng thực hiện cuộc bỏ phiếu để xem có nên giữ là cờ không. 64% người dân Mississippi đồng ý giữ lá cờ theo thiết kế hiện nay. Thị trưởng Marx nói chính quyền thành phố là một phần của tiểu bang Mississippi, do đó Petal thuộc về tiểu bang Mississippi và lá cờ tiểu bang đại diện cho họ. Petal tôn trọng quan điểm của mọi người, nhưng họ phải hiểu rằng việc dỡ bỏ một biểu tượng không thay đổi quá khứ, cũng không thay đổi những suy nghĩ trong trái tim. Ông không chỉ trích các thành phố khác, chỉ muốn họ tôn trọng ý kiến của 64% người dân Mississippi là giữ lại lá cờ. (Mai Đức)