TP Glendale, Arizona, ban hành nghị quyết Cấm Cờ Đỏ CSVN

Trong những năm vừa qua những người trẻ trong ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona đã vận động được 18 thành phố của tiểu bang Arizona công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của người Việt. Hôm 29/4 tại kỳ đài Việt Mỹ TP Glendale đã ban hành nghị quyết cấm treo cờ đỏ của chính quyền CVN tại bất cứ nơi đâu trên địa bàn thành phố chứ không riêng gì tại những nơi công cộng.