Tổng xuống đường trên toàn quốc Hoa Kỳ ngày 14/11/2020 ủng hộ Tổng Thống Trump

Ngày 14/11 vừa qua, những người ủng hộ cho Tổng Thống Trump đồng loạt xuống đường trên toàn nước Mỹ. Nhiều người ở các tiểu bang kéo nhau về tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các thủ phủ của 50 tiểu bang để cùng đồng loạt xuống đường vào lúc 12:00 giờ trưa theo giờ địa phương của mỗi tiểu bang để nói lên ý kiến của họ về vấn đề bầu cử và ủng hộ cho Tổng Thống. Phóng viên Vũ Nhân đã có mặt tại tiểu bang Arizona để tường trình phóng sự sau đây.