05/12/2015 | 0

Tổng thư ký UN gặp CT COP21

Tổng thư ký UN gặp CT COP21

Paris, Pháp. (Reuters) – Hôm nay, ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon và Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh chống thay đổi khí hậu Laurent Fabius đã gặp nhau để đánh giá tiến triển của hội nghị.

Chỉ còn lại 7 ngày thương thuyết trước khi kết thúc vào ngày 11 tháng 12, hai bản dự thảo thay thế đã được luân lưu và tất cả các nước đã đồng ý chấp nhận làm căn bản đàm phán. Một bản dự thảo còn 38 trang, một bản còn 48 trang, rút ngắn từ bản dự thảo lúc bắt đầu hội nghị dày trên 50 trang. Hy vọng đối với hội nghị Paris cao hơn nhiều so với hội nghị Copenhagen.

Trong lúc các phái đoàn tới họp, một số người từ các nước Ả Rập đã tập trung biểu tình, cho rằng các nhà thương thuyết không quan tâm tới mong muốn của người dân và không làm việc nhanh chóng. Cô Safa al Jayoussi là chủ tịch chiến dịch vận động của IndyACT ở Lebanon nói rằng những sáng kiến lớn của xã hội dân sự trong Thế giới Ả Rập chưa được đưa ra và chưa được phản ảnh trong hội nghị.

Cô Safa al Jayoussi nói thêm rằng cô muốn Liên đoàn Á Rập biết rằng những người tranh đấu Ả Rập đang có mặt, đang theo dõi họ và muốn họ làm những gì người dân đang mong muốn. (Robert Võ)