15/04/2022 | 44

Tổng Thống và phó Tổng Thống nộp thuế năm 2021

Tổng Thống và phó Tổng Thống nộp thuế năm 2021

Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã công bố bản khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 vào thứ Sáu, cũng như Phó Tổng thống Kamala Harris và đệ nhị phu quân Doug Emhoff.

Hồ sơ thuế của vợ chồng tổng thống Bidens cho thấy họ kiếm được tổng cộng $610,702 Mỹ Kim vào năm 2021 và trả 150,439 Mỹ Kim tiền thuế, với mức thuế thu nhập là 24.6%. Vợ chồng tổng thống Biden đã tặng hơn 17,000 Mỹ ki mcho các tổ chức từ thiện.

Phó tổng thổng Harris và phu quân Emhoff kiếm được nhiều hơn đáng kể vào năm 2021 – 1.66 triệu Mỹ Kim, theo bản khai thuế chung của họ. Cả hai đã trả $523,371 tiền thuế thu nhập, với mức thuế là  31.6%. Cả hai kiếm được số tiền gần bằng nhau vào năm 2020, khi họ báo cáo thu nhập gần 1.7 triệu Mỹ Kim.

Hai vợ chồng phó tổng thống đã trả $120,517 tiền thuế thu nhập California vào năm 2021, và đệ nhị phu quân Emhoff trả $54,441 tiền thuế thu nhập cho Quận Columbia. Cả hai đóng góp hơn 22,000 Mỹ Kim cho tổ chức từ thiện.

Một số thu nhập mà phó tổng thống Harris và phu quân Emhoff báo cáo là từ việc bán căn nhà ở San Francisco của bà Harris, thu về cho họ hơn $319,000 Mỹ Kim. Phó tổng thống Harris cũng báo cáo thu nhập với tư cách là một nhà văn với số tiền là $452,664.