27/07/2019 | 4

Tổng thống Trump yêu cầu WTO ngừng ưu đãi Trung Cộng

Tổng thống Trump yêu cầu WTO ngừng ưu đãi Trung Cộng

Ảnh: Reuters

Vào hôm thứ Sáu (26/7), chính quyền Trump đã mở ra một mặt trận mới trong nỗ lực cải tổ hệ thống thương mại toàn cầu, bằng cách yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới cập nhật định nghĩa của họ về tình trạng “quốc gia đang phát triển”, và xóa bỏ lối đối xử thuận lợi cho các quốc gia như Trung Cộng.

Nếu không nhận được sự thay đổi như ý, chính quyền Hoa Kỳ cho biết sẽ sẵn sàng tạo ra luật riêng và sẽ không áp dụng luật của WTO, vì tin rằng Trung Cộng không còn đủ điều kiện để được đối xử đặc biệt. Tòa Bạch Ốc cho biết những lợi ích của tình trạng “quốc gia đang phát triển” bao gồm “các khung thời gian dài hơn để áp dụng các biện pháp bảo vệ, thời gian chuyển đổi rộng, thuế thấp hơn, lợi thế về thủ tục cho các tranh chấp của WTO và khả năng tận dụng các khoản trợ cấp xuất cảng nhất định”.

Trong biên bản ghi nhớ, tổng thống Trump đã ra lậnh Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer “sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn” để thay đổi các quy định của WTO.

Biên bản ghi nhớ này cho biết “WTO đang rất cần cải cách”. Mỹ đã trích dẫn những định nghĩa từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1995, và việc không xét đến những thay đổi lớn về tình trạng kinh tế đối với các quốc gia như Trung Cộng, dù đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai và là quốc gia xuất cảng lớn nhất thế giới. (Mộc Miên)

TAGS: WTO