24/03/2017 | 0

Tổng thống Trump yêu cầu chủ tịch Hạ Viện bỏ dự luật Y Tế Trumpcare

Tổng thống Trump yêu cầu chủ tịch Hạ Viện bỏ dự luật Y Tế Trumpcare

Washington. (Reuters) – Tin giờ chót, tổng thống Donald Trump quyết định bỏ dự luật y tế TrumpCare và không đem ra bầu tại Hạ Viện vào chiều hôm nay 24 tháng 3, sau khi chủ tịch hạ viện Paul Ryan báo cáo với tổng thống Trump là ông không gom đủ phiếu của đảng Cộng Hòa để thông qua dự luật TrumpCare.

Để có thể thông qua dự luật TrumpCare tại hạ viện, ông Trump cần có đủ 215 phiếu của các dân biểu đảng Cộng Hòa, tuy nhiên vào giờ chót vẫn còn có 25 dân biểu bảo thủ Cộng Hòa chống đối và tuyên bố sẽ không bỏ phiếu.

Suốt 1 ngày và  đêm hôm qua Đảng Cộng Hòa vất vả tìm cách vượt qua những khác biệt trong quan điểm, sau khi tổng thống đưa ra tối hậu thư rằng ông sẽ giữ nguyên Obamacare nếu dự luật không được thông qua.

Sau khi chủ tịch hạ viện Paul Ryan tuyên bố rút bỏ dự luật y tế TrumpCare, các dân biểu đảng Dân Chủ đã phản đối và yêu cầu đem dự luật TrumpCare ra bầu theo lịch trình đã quy định. Thế nhưng ông Paul Ryan đã thẳng thừng từ chối vì không muốn dự luật TrumpCare đánh dấu sự thất bại chính trị đầu tiên của tổng thống Trump và sự thất bại lại này đến từ đảng Cộng Hòa.

Dưới thời tổng thống Obama, đảng Cộng Hòa đã 68 lần đưa ra các dự luật xóa bỏ ObamaCare, nhưng không thành với lý do đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát thượng viện.

Tuy nhiên, lần này đảng Cộng Hòa kiểm soát cả lưỡng viện quốc hội mà vẫn không thể tìm được sự đồng thuận ngay bên trong đảng  để xóa bỏ Obamacare, cho nên chủ tịch quốc hội Paul Ryan tuyên bố đã đến lúc để TrumpCare qua một bên và chú tâm vào các chương trình khác quan trọng hơn.

Thị trường chứng khoán rớt hơn 100 điểm trước khi dự luật TrumpCare đem ra bầu, nhưng sau đó chỉ số Dow Jones quay đầu trở lại và chỉ còn giãm 60 điểm thấp hơn khi có tin dự luật TrumpCare bị hủy bỏ. (Mai Đức)