03/01/2018 | 2

Tổng thống Trump xem xét hạn chót thỏa thuận nguyên tử với Iran đang đến gần

Tổng thống Trump xem xét hạn chót thỏa thuận nguyên tử với Iran đang đến gần

Washington DC. (Reuters) – Theo CNN, Tổng Thống Trump đang sử dụng làn sóng biểu tình chống chính quyền Iran để chỉ trích thỏa thuận nguyên tử với Iran, trước hạn chót đang đến gần vào giữa tháng này.

Đây là hành động có thể báo trước kế hoạch của ông Trump đối với thỏa thuận nguyên tử Iran. CNN cho biết vào giữa tháng 1 năm 2018, một lần nữa ông Trump phải quyết định xem có nên xác nhận việc Iran tuân thủ thoả thuận không. Tiến trình này phải xảy ra mỗi 90 ngày một lần, theo đúng các điều khoản của thỏa thuận.

Ngoài ra, tổng thống Trump cũng phải đối mặt với một thời hạn chót  còn có ý nghĩa quan trọng hơn: kể từ ngày 12 tháng 1,  có nên gia hạn tạm thời việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran không. Hành động gia hạn tạm thời việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt xảy ra mỗi 120 một lần, nhằm giữ cho Hoa Kỳ tiếp tục tham gia vào thảo thuận, cũng như giữ cho Iran không vi phạm thỏa thuận. Theo ông Behnam Ben Taleblu là chuyên gia phân tích của Tổ Chức Bảo Vệ Nền Dân Chủ ở Iran, ông Trump sẽ tiếp tục gia hạn tạm thời việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt trong tháng 1. Nhưng đó chỉ là dự đoán và không có điều gì chắc chắn về hành động của ông Trump.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders cho biết tổng thống chưa có quyết định, nhưng nếu tổng thống không ký gia hạn tạm thời việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó có nghĩa là Iran đã vi phạm thỏa thuận. (Mai Đức)

TAGS: iran