01/03/2017 | 1

Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa thảo luận về chương trình nghị sự

Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa thảo luận về chương trình nghị sự

Washington, DC. (Reuters) – Một ngày sau khi đọc bài diễn văn đầu tiên tại Quốc Hội, Tổng Thống Donald trump gặp các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội để lên kế hoạch cho chương trình nghị sự lập pháp của họ.

Bài diễn văn vào ngày 28 tháng 2 của ông Trump nói chung được đánh giá tích cực vì giọng điệu ôn hòa hơn. Tại cuộc họp, cùng với Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, lãnh đạo đa số tại Thượng Viện Mitch McConnell và các thành viên khác trong đảng, ông Trump cho biết mọi người có mặt tại đây để bắt đầu quá trình và ông nghĩ rằng họ sẽ thành công.

Trong bài diễn văn vào tối qua, Tổng Thống Donald Trump cam kết sẽ gởi lên Quốc Hội một ngân sách xây dựng lại quân đội Hoa Kỳ, gọi đó là một trong những gia tăng lớn nhất chưa từng có trong chi tiêu quốc phòng của lịch sử nước Mỹ. Ngân sách của ông cũng sẽ tăng quỹ tài trợ cho cựu chiến binh.

Ngoài ra, tổng thống cũng tập trung vào chính sách đối ngoại, nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với NATO, nhưng vẫn khẳng định đồng minh phải chi trả thêm cho chương trình quốc phòng của họ. (Mai Đức)