26/10/2017 | 0

Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch opioid – thuốc giảm đau

Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch opioid – thuốc giảm đau

Washington DC. (Reuters) – Theo CNN, hôm nay 26/10 Tổng Thống Trump tổ chức họp báo ở Tòa Bạch Ốc, tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ cộng đồng vì đại dịch opioid – tức là thuốc giảm đau.

Hành động này khác với một sắc lệnh rộng lớn hơn mà tổng thống xem xét trước trong vài tháng qua. Theo nguồn tin của CNN, tổng thống ra lệnh quyền Thứ Trưởng Bộ Y Tế Eric Hargan tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ cộng đồng theo Đạo Luật Y Tế Công Cộng, yêu cầu các cơ quan liên bang cung cấp nhiều tiền hơn để chống lại đại dịch, không phải sắc lệnh thông qua đạo luật Stafford.

Nguồn tin cho biết chính phủ Trump làm việc với Quốc Hội để tài trợ cho Quỹ Khẩn Cấp Về Sức Khoẻ Cộng Đồng, tăng ngân quỹ liên bang trong các thỏa thuận ngân sách cuối năm, hiện nay đang được đàm phán tại Quốc Hội. Nguồn tin bác bỏ ý tưởng cho rằng sắc lệnh của tổng thống không hề sâu rộng như những gì ông cam kết.  Nguồn tin lập luận rằng dù Đạo luật Stafford cho phép sử dụng ngân quỹ cứu trợ của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang để chống lại đại dịch opioids, yêu cầu trên thực sự không đúng với mục đích. Vì Đạo luật Stafford chỉ có thời hạn tạm thời, trong khi tổng thống và chính phủ của ông tin rằng xử dụng Đạo Luật Y Tế Công Cộng sẽ có kết quả hơn.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tổng thống chỉ kéo dài trong 90 ngày. Sau đó có thể gia hạn thêm 90 ngày nữa, cho tới khi tổng thống tin rằng tình trạng khẩn cấp không còn cần thiết nữa. (Mai Đức)