11/08/2017 | 0

Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về đại dịch ma túy

Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về đại dịch ma túy

Washington DC. (Reuters) – Hôm qua 10 tháng 8, Tổng Thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về đại dịch ma túy, cho biết chính phủ ông đang soạn thảo giấy tờ để tuyên bố chính thức.

Trước đó một tuần, Thống Đốc New Jersey Chris Christie là chủ tịch ủy ban đặc trách về đại dịch ma túy, đề nghị tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia có thể giúp chính phủ ông Trump mở rộng thêm nguồn lực và hỗ trợ, để giải quyết tình trạng nạn nhân sử dụng thuốc quá liều dẫn đến tỷ lệ tử vong ngày càng tăng lên. Nhờ vậy, chính quyền tiểu bang sẽ được cấp kinh phí bổ sung và mở rộng các hình thức điều trị khác nhau, cho phép họ linh hoạt hơn trong việc xóa bỏ nhiều quy định và nhiều hạn chế không phù hợp, thúc đẩy hành động nhanh hơn trong việc ngăn chặn đại dịch.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố cho các cuộc khủng hoảng ngắn hạn, ví dụ động đất, thiên tai hoặc đại dịch virus Zika do muỗi lây lan. Do đó, nhiều người không hiểu tuyên bố của tổng thống có ý nghĩa gì, đối với một vấn đề phức tạp và dài hạn về sức khỏe cộng đồng. James Hodge là giáo sư luật tại đại học tiểu bang Arizona, đồng ý với tuyên bố của tổng thống, cho rằng đây là đại dịch nghiêm trọng giết chết 150 người Mỹ mỗi ngày. Trước đó, Thống Đốc tiểu bang Alaska, Arizona, Florida, Maryland và Virginia tuyên bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch ma túy, tuyên chiến với việc sử dụng ma túy quá liều dẫn tới cái chết. (Mai Đức)