11/02/2020 | 0

Tổng Thống Trump tìm cách xóa bỏ chương trình hủy nợ học phí cho sinh viên

Tổng Thống Trump tìm cách xóa bỏ chương trình hủy nợ học phí cho sinh viên

Reuters

Trong khi nợ học phí của sinh viên tiếp tục tăng lên, hôm thứ Hai (10/02/2020) tổng thống Trump công bố rằng ngân sách cho năm 2021 sẽ cắt giảm nhiều chương trình giúp đỡ sinh viên vay nợ. Chi tiêu cho sinh viên vay nợ học phí sẽ bị cắt giảm 170 tỷ Mỹ kim trong kế hoạch của chính quyền Trump, có tiêu đề là “Ngân sách cho tương lai của Hoa Kỳ”.

Các khoản cắt giảm bao gồm giới hạn cho vay hàng năm đối với các sinh viên cao học, và chấm dứt các khoản vay được trợ cấp, trong đó chính phủ trả tiền lời cho những sinh viên  vay nợ vẫn còn đi học hoặc gặp khó khăn về tài chính. Kế hoạch cũng sẽ giảm số lượng các lựa chọn trả nợ của sinh viên và ngưng các chương trình xóa nợ sinh viên cho những người đang phục vụ trong chính quyền. Chương trình đó, được cựu tổng thống George W. Bush ký thành luật năm 2007, cho phép các nhân viên chính phủ và phi lợi nhuận có thể hủy nợ sinh viên liên bang sau 10 năm trả nợ đúng hạn. Cơ quan Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng ước tính rằng có tới một phần tư số lao động Hoa Kỳ đạt đủ điều kiện. Tổng cộng, tổng thống Trump, đề nghị ngân sách 66.6 tỷ Mỹ kim cho Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, giảm 5.6 tỷ Mỹ kim, tương đương gần 8%.

Trong khi đó, một nghiên cứu của The Pew Charitable Trust cho thấy 80% người Hoa Kỳ đồng ý rằng chính phủ nên giúp những người có nợ sinh viên trả nợ dễ dàng hơn. Một cuộc thăm dò khác cho thấy gần 60% cử tri cho biết họ sẽ ủng hộ kế hoạch hủy bỏ tất cả các khoản nợ cho sinh viên hiện có.

Mộc Miên