14/07/2017 | 0

Tổng thống Trump: thỏa thuận dự luật bảo hiểm sức khỏe khó hơn việc giải quyết xung đột Israeli-Palestine

Tổng thống Trump: thỏa thuận dự luật bảo hiểm sức khỏe khó hơn việc giải quyết xung đột Israeli-Palestine

(Reuters)- Tại Pháp, tổng thống Trump nói với phóng viên ở Paris rằng một vấn đề khó khăn hơn cả việc giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đó là tìm được sự đồng thuận cho dự luật bảo hiểm sức khỏe.

Tổng thống Trump nói “Con đường đi tới sự đồng thuận quá hẹp, sau khi Thượng Viện tìm được 2 phiếu ủng hộ, họ chưa kịp mừng, thì thấy mất thêm 4 phiếu nữa”. Ông thú nhận dự luật bảo hiểm sức khỏe là một thách thức của đảng Cộng Hòa, và chính phủ của ông sẽ cố gắng có được một dự luật mà tất cả người Mỹ đều muốn có. Sau khi tổng thống Trump lên đường đi Pháp, đảng Cộng Hòa Thượng Viện giới thiệu phiên bản sửa đổi của dự luật bảo hiểm sức khỏe, nhằm xóa bỏ và thay thế Obamacare. Dù đã được sửa đổi, nhiều nhà lập pháp bảo thủ lẫn trung dung cho rằng sự sửa đổi vẫn chưa đủ để họ bỏ phiếu ủng hộ. Lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell hy vọng buổi bỏ phiếu có thể được tổ chức vào tuần sau. Tuy nhiên, ông không rõ buổi bỏ phiếu có được thành công không. Họ phải chờ Văn phòng Ngân sách Quốc Hội phát hành bản ước tính về dự luật, sau đó mới có thể ấn định ngày bỏ phiếu.

Trước khi lên đường đi Pháp, tổng thống Trump trả lời phỏng vấn với Christian Broadcasting Network, lên tiếng cảnh báo rằng ông sẽ rất tức giận nếu Cộng Hòa Thượng Viện không thể thông qua được dự luật bảo hiểm sức khỏe.  (Mai Đức)

TAGS: Trumpcare