08/01/2021 | 7

Tổng Thống Trump thay đổi lập trường: Nhìn nhận thất bại trong cuộc bầu cử –  hứa hẹn một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự

Tổng Thống Trump thay đổi lập trường: Nhìn nhận thất bại trong cuộc bầu cử –  hứa hẹn một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự

Ảnh: Reuters

Một ngày sau khi tổng thống Trump nói với những người ủng hộ rằng “tôi yêu các bạn”; vào hôm thứ Năm, Tổng thống Trump bỗng dưng lên án họ vì đã tràn vào tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ một cách thô bạo.

Tổng thống Trump gửi đi thông điệp này trong một video kêu gọi một “quá trình chuyển giao quyền lực ôn hòa”. Tổng thống Trump nói rằng “Nước Mỹ luôn và phải là một quốc gia của luật pháp và trật tự. Những người biểu tình tràn vào tòa nhà quốc hội đã làm ô uế thanh danh của nền dân chủ Hoa Kỳ”.

Đối với những người tham gia vào các hành động bạo lực và phá hoại, những người này không đại diện cho Hoa kỳ. Và đối với những người đã vi phạm pháp luật, những người này sẽ phải trả giá.”

Tuyên bố này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt đối với tổng thống Trump, người mới hôm thứ Tư đã kêu gọi những kẻ bạo loạn giải tán, và ông phải được thuyết phục để gửi thêm vệ binh quốc gia.

Trong tuyên bố được thâu bằng video, tổng thống Trump hứa hẹn về một “sự chuyển giao quyền lực có trật tự” và cũng nói, “Tôi hoàn toàn đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử.” (BBT)