13/10/2017 | 0

Tổng thống Trump sẽ ngưng các khoản trợ cấp cho bảo hiểm sức khỏe Obamacare

Tổng thống Trump sẽ ngưng các khoản trợ cấp cho bảo hiểm sức khỏe Obamacare

Washington DC. (CBS) – Đêm qua 12/10, Tổng Thống Trump thực hiện bước tiếp theo để tiếp tục xóa bỏ Obamacare, dựa vào những thay đổi mà ông tuyên bố trong một sắc lệnh được ký vài giờ trước đó.

Những quy định mới này có thể có tác động lớn đến thị trường bảo hiểm. Trong một thông báo rất khuya, Tòa Bạch Ốc nói rằng họ sẽ ngưng trợ cấp bảo hiểm y tế cho người có thu nhập trung bình và thấp, đang mua bảo hiểm qua Obamacare. Các khoản thanh toán nhằm giảm tiền đồng chi trả (co-pays) và chi phí tiền túi (out-of-pocket costs), thực sự là do các công ty bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên Tòa Bạch Ốc và đảng Cộng Hòa lập luận rằng Quốc Hội không chấp thập những khoản thanh toán này. Tòa Bạch Ốc thông báo rằng “chính phủ của Tổng Thống Donald Trump không thể thực hiện hợp lý các khoản thanh toán giảm phí chia sẻ”.

Sáng sớm nay, tổng thống Trump tiếp tục gởi đi một tin nhắn khác qua Twitter, viết rằng chương trình Obamacare của đảng Dân Chủ đang sụp đổ. Các khoản thanh toán trợ cấp khổng lồ cho các công ty bảo hiểm của họ đã chấm dứt. Đảng Dân Chủ nên gọi cho tổng thống để sửa chữa chương trình này.

Trưa hôm qua, tổng thống Trump ký sắc lệnh cho phép các công ty bán chương trình bảo hiểm y tế được cắt giảm một phần. Quy định mới cũng cho phép chương trình bảo hiểm được bán bên ngoài tiểu bang, là bước đầu tiên mà tổng thống nói rằng nhằm giải quyết vấn đề với Obamacare. Sự thay đổi này cho phép người trẻ và khỏe được mua bảo hiểm giá rẻ, trong khi những người khác phải trả bảo phí cao hơn.

Lãnh đạo Dân Chủ chỉ trích rằng đây là hành động phá hoại đối với gia đình lao động và trung lưu ở Hoa Kỳ. Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp các tiểu bang gồm New York và California tuyên bố sẽ kiện tổng thống vì việc này. (Mai Đức)