29/08/2017 | 0

TỔng thống Trump sẽ gặp khó khăn nếu quốc hội không tài trợ bức tường biên giới

TỔng thống Trump sẽ gặp khó khăn nếu quốc hội không tài trợ bức tường biên giới

Washington DC. (Reuters) – Tổng Thống Trump không có cơ may giành được sự tài trợ của Quốc Hội cho bức tường biên giới, trước thời hạn chót là 1 tháng 10.

Nếu điều này thực sự xảy ra, tổng thống sẽ đứng trước một quyết định khó khăn, hoặc tiếp tục thực hiện lời hứa của ông, hoặc đóng cửa chính phủ. Tuy nhiên, sự lựa chọn thứ nhì là vấn đề chính trị vô cùng nguy hiểm. Thậm chí trước khi bão Harvey gây ra thiệt hại nặng nề cho tiểu bang Texas, và giờ đây tình hình nơi đó còn tang thương hơn.

Tại cuộc vận động chiến dịch ở Phoenix vào tuần trước, tổng thống Trump đe dọa Quốc Hội rằng ông sẵn sàng đóng cửa chính phủ để xây dựng bức tường biên giới. Từ sau đe dọa đó, các nhà lập pháp phải chật vật tìm kiếm một thỏa thuận cho dự luật chi tiêu liên bang trước ngày 1 tháng 10, để tránh việc đóng cửa chính phủ, cũng như tránh sự đe dọa của tổng thống.

Nhiều chuyên gia phi-đảng-phái ước tính rằng chi phí của bức tường tối thiểu là 22 tỷ Mỹ kim, và cần có thời gian hơn 3 năm để xây dựng. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump tuyên bố phía Mexico phải trả chi phí cho việc xây bức tường, nhưng tổng thống Mexico khẳng định chính phủ Mexico không bỏ ra một đồng nào cho bức tường. Vì vậy, ông Trump muốn Quốc Hội ứng tiền ra trước, ông sẽ tìm cách buộc Mexico trả tiền lại.

Ở Hạ Viện, đảng Cộng Hòa kiểm soát mạnh mẽ. Nhưng Thượng Viện cần có 8 lá phiếu của đảng Dân Chủ nếu muốn dự luật chi tiêu được thông qua. (Mai Đức)