11/10/2017 | 0

Tổng thống Trump sẽ đơn phương ký sắc lệnh bảo hiểm sức khỏe trong tuần này

Tổng thống Trump sẽ đơn phương ký sắc lệnh bảo hiểm sức khỏe trong tuần này

Washington DC. (Reuters) – Tổng Thống Trump cho biết ông sẽ ký  sắc lệnh bảo hiểm sức khỏe trong tuần này, cho phép người Mỹ mua các kế hoạch bảo hiểm y tế  đã được cắt giảm một phần.

Theo nhiều chuyên gia, đây là bước nhằm làm yếu đi Obamacare mà ông Trump thường xuyên phản đối. Với Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát, tổng thống cho biết ông sẽ hành động đơn phương, nhưng không cho biết sẽ làm gì, ngoài việc nói rằng hành động của ông cho phép mọi người mua bảo hiểm y tế bên ngoài tiểu bang mình cư ngụ.  Sắc lệnh sẽ cho phép doanh nghiệp nhỏ và cá nhân hùn nhau mua các chương trình bảo hiểm sức khỏe không có 10 điều khoản bắt buộc của Obamacare, như theo dõi thai sản và chăm sóc trẻ sơ sinh, thuốc theo toa và điều trị sức khoẻ tâm thần. Sắc lệnh cũng sẽ kéo dài thời gian cho người mua chương trình bảo hiểm y tế ngắn hạn, với bảo phí rẻ hơn so với chương trình bảo hiểm truyền thống, nhưng tất nhiên một số lợi ích sẽ bị hạn chế. Khách hàng có thể sử dụng chương trình ngắn hạn trong một năm, thay vì chỉ có 3 tháng theo luật hiện hành.

Tổng thống Trump nói sẽ ký sắc lệnh để giúp những người bị thiệt hại nặng nề vì Obamacare. Nhưng những người phản đối cho rằng sắc lệnh của ông Trump sẽ khiến thị trường Obamacare chỉ còn lại những người bị bệnh. Như vậy bảo phí sẽ tăng lên, và người có bệnh từ trước sẽ không được bảo vệ. (Mai Đức)