18/10/2017 | 1

Tổng thống Trump rút lại sự ủng hộ đối với thỏa thuận lưỡng đảng tiếp tục tài trợ Obamacare

Tổng thống Trump rút lại sự ủng hộ đối với thỏa thuận lưỡng đảng tiếp tục tài trợ  Obamacare

Washington DC. (CBS) – Theo CBS News, thoạt đầu Tổng Thống Trump cho biết ông tán thành thỏa thuận lưỡng đảng, tiếp tục cung cấp tài trợ cho các tiểu bang nhằm ổn định thị trường bảo hiểm y tế ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên sau khi các nhà bảo thủ nổi dậy phản đối, Tòa Bạch Ốc khẳng định tổng thống thực sự phản đối kế hoạch trợ cấp cho các công ty bảo hiểm.

Thoả thuận lưỡng đảng hoàn thành sau nhiều tuần đàm phán giữa thượng nghị sĩ Cộng hòa Lamar Alexander của Tennessee, và Thượng nghị sĩ Dân Chủ Patty Murray của Washington, nhằm tìm cách giải quyết việc thị trường bảo hiểm y tế bị bế tắc sau khi dự luật xóa bỏ và thay thế Obamacare của đảng Cộng Hòa bị thất bại.

Các cuộc đàm phán khẩn thiết diễn ra sau khi ông Trump công bố rằng ông sẽ chấm dứt các khoản thanh toán trợ cấp liên bang cho các công ty bảo hiểm, nhằm giảm bảo phí cho người có thu nhập thấp. Viên chức ngành bảo hiểm cảnh báo rằng nếu không có tiền trợ cấp, bảo phí cho một số người mua chương trình bảo hiểm y tế cá nhân sẽ tăng lên, và một số công ty bảo hiểm sẽ biến mất khỏi thị trường.

Theo thỏa thuận lưỡng đảng của Alexander-Murray, khoản thanh toán trợ cấp liên bang cho các hãng bảo hiểm sẽ tiếp tục trong 2 năm, nhờ vậy, thỏa thuận tạo ra được sự linh hoạt mới cho các tiểu bang theo quy luật cũ Obamacare. Thượng Nghị Sĩ Alexander khẳng định thoả thuận này giúp tránh sự hỗn loạn. Không đảng nào có được lợi từ sự hỗn loạn này. (Mai Đức)