04/09/2017 | 0

Tổng thống Trump quyết định hủy bỏ chương trình DACA

Tổng thống Trump quyết định hủy bỏ chương trình DACA

Washington DC. (Reuters) – Hai nguồn quen thuộc với tình hình nói với Reuters rằng Tổng thống Donald Trump quyết định hủy bỏ chương trình cấp giấy phép làm việc cho di dân bất hợp pháp được mang vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, tổng thống cho Quốc Hội 6 tháng để tìm ra một giải pháp pháp lý thay thế.

Theo hai nguồn tin này, tổng thống sẽ trì hoãn việc thực thi quyết định chấm dứt chương trình DACA 2012 của cựu tổng thống Barrach Obama. Đây là chương trình nhằm bảo vệ những người được mang tới Hoa Kỳ lúc còn nhỏ không bị trục xuất.  Số người trong thành phần này có khoảng gần 800,000 người. Họ còn được gọi là “Dreamers”.

Quyết định sẽ được thông báo vào thứ ba 5 tháng 9, sau ngày nghỉ lễ Lao Động. Tổng thống Trump sẽ cố gắng xoa dịu cả hai bên trong cuộc tranh luận về vấn đề nhập cư, giữa thời điểm ông đang đấu tranh với chương trình nguyên tử của Bắc Hàn, và chường trình giúp Texas phục hồi sau cơn bão Harvey.

Trong thời gian còn vận động tranh cử, tổng thống Trump đặt mục tiêu đàn áp di dân bất hợp pháp làm trung tâm của chiến dịch. Sau ngày nhậm chức vào tháng Giêng, tổng thống tăng cường hoạt động trục xuất bằng cách củng cố quyền lực của các cơ quan thuế quan và di trú. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều công ty nói rằng di dân đóng góp một phần quan trọng vào kinh tế Hoa Kỳ, do đó, việc kết thúc chương trình DACA sẽ tác động mạnh mẽ tới sự tăng trưởng kinh tế cũng như thuế thu nhập. (Mai Đức)

TAGS: daca