15/09/2017 | 4

Tổng thống Trump phản đối di dân lần lượt dựa trên quan hệ gia đình

Tổng thống Trump phản đối di dân lần lượt dựa trên quan hệ gia đình

Washington DC. (Reuters) – Vào sáng thứ Sáu, 15 tháng 9, Tổng Thống Donald Trump đã đưa ra một yêu cầu mới đối với chương trình di trú. Yêu cầu này có thể làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hiện nay về cách bảo vệ các di dân lậu vào Hoa Kỳ khi nhỏ tuổi. Ông Trump đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng, tình trạng di dân dây chuyền (Chain Migration) sẽ không được chấp thuận trong mọi đạo luật di trú. Chain Migration – tạm dịch là di dân dây chuyền – là thuật ngữ dùng để chỉ những di dân nhập cư vào một quốc gia dựa trên quan hệ gia đình.

Tại Hoa Kỳ, phần lớn số thẻ xanh được cấp mỗi năm đều là cho những người nhập cư bằng quan hệ gia đình, bao gồm người hôn phối, con cái, cha mẹ, anh chị em, và một số thành viên gia đình khác. Hiện chưa rõ ý định chính xác của Tổng Thống Trump là gì khi ông phản đối di dân dây chuyền.

Ông Trump mới đây đã đình chỉ chương trình DACA, vốn có tác dụng bảo vệ những di dân được đưa vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ tuổi, còn gọi là những người Dreamers. Trong tuần này, tổng thống đã thảo luận với một số chính trị gia Dân Chủ, để tìm cách tổ chức lại chương trình, và có thể tiếp tục cho phép các Dreamers ở lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, yêu cầu mới của tổng thống có thể sẽ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán về di trú. Hầu hết các nhà lập pháp đều ủng hộ ý tưởng của chương trình DACA. Tuy nhiên, đảng Cộng Hòa muốn cấm không cho những người nhận lợi ích từ DACA lại tiếp tục bảo lãnh cha mẹ hay gia đình của họ nhập cư

(Ngô Bảo)

TAGS: daca