04/01/2018 | 2

Tổng thống Trump muốn kềm chế welfare- đảng Cộng Hòa gặp nguy trước mùa bầu cử 2018

Tổng thống Trump muốn kềm chế welfare- đảng Cộng Hòa gặp nguy trước mùa bầu cử 2018

 Washington DC. (Reuters) – Được tăng sức mạnh sau chiến thắng của luật cải cách thuế lớn nhất ở Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, giờ đây Tổng Thống Donald Trump muốn kiềm chế các chương trình phúc lợi xã hội, mặc dù nhiều thành viên Cộng Hòa tỏ ra lo ngại trước nguy cơ trong cuộc bầu cử tháng 11.

Chính sách của Tòa Bạch Ốc trong năm 2018 là giảm bớt các chương trình hỗ trợ của chính phủ, gồm tem phiếu thực phẩm (food stamps) và trợ cấp nhà ở (housing subsidies). Chính sách này tăng cường sức mạnh cho các nhà tài trợ bảo thủ,  giữa lúc thành viên Cộng Hòa nỗ lực giữ quyền kiểm soát Quốc Hội.

Phụ tá Tòa Bạch Ốc cho biết tổng thống rất háo hức muốn nhắm vào chủ đề phúc lợi xã hội, và có một đối tác rất đồng lòng, đó là Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan. Từ lâu nay ông Ryan thường tỏ ra quan tâm tới việc xóa bỏ chương trình phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, nhiều thành viên Cộng Hòa tin rằng lãnh đạo phe đa số Mitch McConnell không thích nhắc tới chủ đề này, vì hiện nay vị thế đa số của đảng Cộng Hòa chỉ là 51 trên 49, không còn mạnh mẽ như trước.

Trong khi đó, đảng Dân Chủ liên tục tấn công ông Trump về ý định xóa bỏ chương trình phúc lợi xã hội. Họ lập luận rằng chương trình phúc lợi xã hội được thiết kế để giúp người thu nhập thấp, có đồng lương ít ỏi, không thể so sánh được với những cá nhân giàu có.  (Mai Đức)